20-07-61 สร.กรุงเทพบางลำพูฯ - มห้ศจรรย์แห่งคำพูด

เรียน มวลมิตรสมาชิกโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สโมสรโรตารี กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "มหัศจรรย์แห่งคำพูด” "MIRACLE OF SPEECH” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รทร.ณัฏฐกานต์ ธรรมสุนทร(อ.กานต์) ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : Speaking.co.th ที่ปรึกษาด้านการพูดและการพัฒนาตนเอง เป็นวิทยากรพิเศษในการประชุมเคาะฆ้องครั้งที่ 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 098-4615956

 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย.ภูสิรัช สุพางค์(บี)

สโมสรโรตารี กรุงเทพบางลำพู ในพระอุปถัมภ์ฯ