16-18 ส.ค. 61 โรตารีในประเทศไทย - ร่วมปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณขอบสระของโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

เรื่อง เชิญชวนนายก 114 ผชภ. และโรแทเรียนที่สนใจร่วมปลูกหญ้าแฝกที่หนองโนนต่าย สกลนคร

เนื่องจากอดีตประธานโรตารีสากล ดร. พิชัย รัตตกุลมี่ดำริที่จะให้ชาวโรแทเรียนในประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณขอบสระของโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย จังหวัดสกลนครในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

พวกเราจะเดินทางโดยเครื่องบินวันที่ 16 สิงหาคมช่วงเช้าและจะกลับวันที่ 18 สิงหาคม ช่วงเย็นหลังเสร็จกิจกรรม. ผมได้มอบหมายให้ท่านผชภ. อวยพร บุญทโกเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ และท่านจะได้รับรายละเอียดโปรแกรมในเร็วๆนี้.

ผู้ที่สนใจจะร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้ได้โปรดลงชื่อด้านล่างนี้:

1. ผวภ. นครินทร์ +

2. แอนน์ วราภรณ์

3. ผชภ.อวยพร

4. นย. วันดี สร. สระปทุม

5. นย.พุทธ  สร.ลพบุรี

6. นย.เพ็ญประภา สร.ลาดพร้าว

7. นย.พิมพ์วลัย   สร.ปากเกล็ด นนทบุรี

8. นย.เจษฎ์  สร.บ้านหมี่

9. นย.เบญจพล  สร.หนองแค สระบุรี

10. นย.อนันต์  สร.พระราเมศวรลพบุรี

11. นย.นงนุช  สร.พระพุทธบาท

12. นย.ณัฐพงศ์  สร.วัดสิงห์ ชัยนาทนย.

13.นย.วรพล รมยวรพล สร.ตากสินธนบุรี

14.นย.สิริ ฉายางาม สร.ราชเทวี

15.นย.ธวัชชัย ฉัตรวิทยานนท์ สร.กท นวมินทร์

16.นย.ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ จารุพิศาลสมบัติ  พญาไท

17.รทร.ปุณยรัตน์ ศุภวงศ์ชัยสิน  พญาไท

18.นย.วิมล 

19. นย.ชนก สร.บางรัก

20. นย.สุณี สร.เจริญนคร

21. นย.สายพิณ สร.บางคอแหลม

22.นย.พรรณี สร.บางแคธนบุรี50

23.ผชภ.สุพิน

24.นย.ปริยา จิตพัฒนารัตน

25.คุณ.พิสิฐ จิตพัฒนารัตน(สุภาพบุรุษนย.ปริยา)

26ดวงธนนันท์  ธนสิทธิสมบัติ

27.นย.สุพรรณี สร.สัมพันธวงศ์

28.ผชภ.ชัญญากร

 

 

 

ขอบคุณครับ

ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร