13-07-61 สร.ธนบุรี - ส่งมอบ GG สองโครงการ มอบเครื่องฟอกไต 7 เครื่องให้กับ รพ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ สรธนบุรีและสร ปทุมวัน ได้ร่วมกันส่งมอบ GG สองโครงการ มอบเครื่องฟอกไต 7 เครื่องให้กับ รพ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สโมสรกรุงเทพ พัฒนาการสโมสรเชียงใหม่สันทรายและสโมสรเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันเพื่อทำโครงการศูนย์ไตเทียมอนุสรณ์โรตารีธนบุรี ครบรอบ 60 ปี