15-07-61 สร.เมืองเพชรบูรณ์ - ร่วมกันทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่น่าอยู่

วันนี้ 15 กค.61 เวลา 09.00 น.RCCเมืองเพชรบูรณ์ กับชุมชนร่วมกันทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านไร่น่าอยู่ ม.1 ต.บ้านไร่ ช่วยกันพัฒนาศูนย์ปลูกผักปลอดภัย ทำปุ๋ยอินทรีย์ และทำน้ำหมักจุลทรีย์หน่อกล้วยไว้ใช้ร่วมกันในการปลูกผัก