18-07-61 โรตารีบราซิล - เชิญชวน 1 ใน 13 น้อง ๆ ทีมหมูป่ามาเล่นฟุตบอลในบราซิล ตามโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี