21-07-61 สร.กรุงเทพไชน่าทาวน์ - จัดคอนเสิร์ตและแฟชั่นโขว์การกุศล

นายกพิศมัย  สวัสดิโรจน์  สร.กรุงเทพ ไชน่าทาวน์  ฝากประชาสัมพันธ์ งานคอนเสิร์ตและแฟชั่นโชว์ การกุศล  ในค่ำวันนี้ครับ  21 กรกฎาคม  เวลา 17.00-22.00 น.