22-07-61 สร.อ่างทอง - ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบครั้งที่ 2

สร.อ่างทอง ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางเรียบครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ระดมทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทอง ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีโรแทเรียนต่างสโมสรมาสนับสนุนหลายสโมสร และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1500 คน