20-07-61 สร.ปทุมธานี - ได้มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 6 คัน ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สโมสรโรตารีปทุมธานี ได้มอบรถเข็นผู้ป่วยแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน 6 คัน ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งมาจากรายได้งานลีลาศการกุศล ที่สโมสรโรตารีปทุมธานีได้จัดขึ้น สมาชิกสโมสรต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมงานการกุศล ให้ได้มีสันติสุขทุกท่านคะ