23-09-61 สร.เจริญนคร - ขอเรียนเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล