26-08-61 สร.ราชพฤกษ์ - ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเล

26 Aug 61 0930 ปลูกป่า ปล่อยปู 1100 ลงเรือไปเกาะขามเก็บขยะ พายเรือคายัก รีบจองมีเหลือแค่ 50 ท่านเท่านั้น