06-09-61 สร.พระปกเกล้าธนบุรี - ทริป VIP ไหว้พระ อิ่มบุญ 4 วัน 3 คืน

ขอเรียนเชิญท่านนายกสโมสร มวลมิตรโรตาเรียนไปไหว้พระขอพร ที่พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน ประเทศพม่า คณะ VIP. ถ่ายรูปคณะไปทั่วโลก แต่งกายพม่าทั้งชาย และหญิง เดินทาง 6-9 กันยา 61. ขอการสนับสนุนด้วยคะ รายได้นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ. ที่ขาดแคลน. ขอบคุณทุกท่านคะ สร.พระปกเกล้าธนบุรี