บทความบริหารจัดการสโมสร

บทความบริหารจัดการสโมสร ฉบับปฐมฤกษ์

เรียน ท่านนายกสโมสร ปี ๑๑๔ ทุกท่าน

ขอนำเรียนบทความจากคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร มายังท่าน
ทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการสโมสร ด้าน
ต่าง ๆ ต่อไปครับ 

โดยขอเริ่มด้วยเรื่องราวของ “การเตรียมรับการเยี่ยมสโมสร
อย่างเป็นทางการของท่านผู้ว่าการภาค” เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในแนวทางเดียวกันครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งปี “ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ”

ผชภ. ยอด  แสงสว่างวัฒนะ

ปธ. คกก.บริหารจัดการ
สโมสร ภาค ๓๓๕๐ ปี ๒๕๖๑-๖๒
๐๘-๑๘๔๕-๗๗๙๙

Opening article of club Service Committee

Dear 114 Club Presidents: 

We are pleased to present an interesting article from
Club Service Committee to all you every week.  We hope the content will be
useful with inspiration to leads to other Services in your Club.

This week we would like to start with “Preparation for Welcoming District
Governor’s Official Club Visit” so we can conduct and follow in the same way.
                                                                            
Yod  S. Watana 

District Club Service Committee Chair, 2018-19