05-08-61 สร.เกษมราษฎร์คลองเตย - เดินวิ่งการกุศล โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

การจัดงานเดิน--วิ่ง โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง จัดหารายได้เพื่อถวายพระเทพ และช่วยเหลือซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาทในต่างจังหวัด ช่วยทุนการศึกษา ช่วยพัฒนาโรงเรียน ช่วยผู้พิการ และช่วยเหลือชุมชน พร้อมกันนี้ก็เป็นการประชาสัมธ์องค์กรโรตารีให้กับประชาชนได้รู้จักโรตารีมากขึ้นว่ามีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกด้านโดยไม่หวังผลตอบแทน ในงานนี้มีคนได้เห็นเราทำกิจกรรมบนเวทีช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ หลายพันคน ดังกิจกรรมต่อไปนี้.

1.ถวายเงินพระเทพ.โดยผชภ.ประสาร.และนย.ดวงธนนันทร์มอบเงิน.200,000บาท.ผ่าน.ผู้ว่านครินทร์.ไปถวายพระเทพ.

2.ผู้ว่านครินทร์.เป็นผู้แทน.สโมสรเกษมราษฏร์มอบเงินให้กาชาดจังหวัด.ลพบุรี.10,000บาท.

3.มอบรถเข็นให้ผู้พิการ4คันมูลค่า.10,000บาท.

4.มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาทชุมชน.50,000บาท.

5.มอบเครื่องกีฬาและชุดกีฬาให้โรงในจังหวัดชะเชิงเทรา.มูลค่า24,000บาท.

6.มอบสีทาโรงเรียนมูลค่า.15,000บาท.

7.มอบทุนการศึกษา20ทุน.มูลค่า20,000บาท.

8.มอบพัดลมให้โรงเรียน20เครื่องมูลค่า26,000บาท.

9.มอบม้าหินให้เขื่อนป่าสักไว้ให้ประชาชนนั่งพักผ่อนในเขื่อน 10ชุด มูลค่า35,000บาท.

10.มอบเงินให้เด็กพิการซ้ำซ้อน.ตาบอด.จำนวน20,000บาท.

รวมมูลค่าที่บริจาคทั้งหมด410,000บาท.(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาท.)ให้กับสังคมและผู้ด้อยโอกาส.