09-08-61 สร.กรุงเทพตะวันออก - ธนาคารน้ำใต้ดินบ่อแรกที่หนองจอก ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ธนาคารน้ำใต้ดินบ่อแรกที่หนองจอก ของสโมสรกรุงเทพตะวันออก ได้เริ่มขึ้นแล้ว ที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก หลังจากทำ 70 บ่อที่ตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

พร้อมกับการดำเนินการก่อตั้งสโมสรอินเตอร์แรคท์ ที่โรงเรียน ส่งเด็กเข้อบรม ไรลา และ DTA อินเตอร์แรคท์ วันที่ 18 นี้ ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ

เริ่มสองโครงการ ในเขตพื้นที่หนองจอก ที่สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก รับผิดชอบ

ทำลานกีฬาที่โรงเรียนวัดพระยาปลา

และกำลังศึกษาแนวโน้มความเป็นได้ในการก่อตั้งเออลี่แอคท์ที่นี่