14-08-61 สร.กรุงเทพ-รัชดาภิเษก - บรรยายเรื่อง จากถ้ำหลวง สู่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ