10-08-61 สร.กรุงเทพไชน่าทาวน์ - มอบเครื่องปรับอุณหภูมิเด็กอ่อน ณ รพ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี