10-08-61 สร.ธนบุรี - ร่วมด้วย สร.อีคลับ 3340 ส่งมอบโครงการตู้อบเด็ก GG1861245

(10-08-61) วันนี้ สร อี-คลับ 3340 ร่วมกับ สร ธนบุรี ทำ GG- 1861245โครงการตู้อบเด็ก มอบตู้อบเด็กให้กับ รพ แหลมสิงห์ จ จันทบุรี

โดยมีผู้ว่าการภาค 3340 ผวภ สุรพล, สมาชิก สร ธนบุรีและสโมสรที่มาร่วมส่งมอบมี E-Club Dolphin Pattaya, สร กรุงเทพ ไชน่าทาวน์และ สร (ชั่วคราว) กรุงเทพ สยามมินทร์เข้าร่วมส่งมอบด้วย