11-08-61 สร.บางรัก - เดินทางไปมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และเครื่องเขียน