12-08-61 ภาคโรตารี 3350 - มอบรถจักรยามสามล้อ และเรถเข็นวีลแชร์

12 สิงหาคม 2561 โครงการช่วยเหลือผู้พิการด้วยโอกาส ภาค 3350 โรตารีสากล ร่วมสนับสนุนมอบรถจักรยานสามล้อ และรถวีลแชร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9