25-11-61 สร.ราชเทวี - ราชเทวี ลีลาศกับสุนทราภรณ์ เพื่อการกุศล

ลีลาศสนุกกับวงดนตรี"สุนทราภรณ์"วงใหญ่ และได้ทำบุญสร้างกุศลกับสร.ราชเทวี"โครงการเตียงคนไข้เพื่อคนไข้ติดเตียง"