18-08-61 สร.บางรัก - ร่วมงาน DTA การอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แรคท์ภาค 3350