การเริ่มต้นสโมสรใหม่ - สโมสรโรตารี เพื่อนคู่คิด มิตรแท้ชุมชน

อดีตประโรตารีสากล รอน ดี เบอร์ตัน กล่าวไว้ว่า

“การเริ่มต้นสโมสรใหม่ ... ผู้คนจะนำโรตารีไปสู่ชีวิตของพวกเขาในแนวทางที่เป็นผลดีกับตัวเอง” 

 

เหตุใดจึงต้องเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่?

หากท่านยังมิได้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารี หรือไม่พบเห็นผู้ใดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของท่าน นั่นถือเป็นโอกาสพิเศษ เพราะการเริ่มต้นสโมสรโรตารีใหม่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องต่างๆ

ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น ติดต่อสัมพันธ์กับผู้นำในพื้นที่และทั่วโลก เริ่มต้นสร้างบางสิ่งบางอย่างร่วมกับผู้อื่นเพื่อตัวท่านเองและชุมชน ร่วมสร้างสโมสรตั้งแต่เริ่มแรก สร้างวัฒนธรรม กำหนดประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ กำหนดลำดับความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นลักษณะเฉพาะของท่านเอง

 

หากท่านเป็นสมาชิกของสโมสรโรตารีอยู่แล้ว ท่านจะรู้ว่าสโมสรใหม่เป็นเรื่องจำเป็นในการเพิ่มสมาชิกภาพ และนำประโยชน์อื่นๆ มาสู่ตัวท่านเอง ชุมชนและโรตารี การเริ่มต้นสโมสรใหม่เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในเรื่องต่อไปนี้ คือ

-เพิ่มความหลากหลายของสโมสรในพื้นที่

-เรียนรู้รูปแบบที่แตกต่างในการก่อตั้งสโมสรใหม่และเรื่องราวของสโมสรในภาค

-ความเป็นไปได้ในโครงการใหม่ๆ ในภาค

-พบกับผู้นำในพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ได้มากขึ้น

 

คำแนะนำฉบับนี้อธิบายถึงกระบวนการในการก่อตั้งสโมสรใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการฉลองสารตราตั้ง ท่านสามารถนำไปใช้ได้แม้ท่านจะมิใช่สมาชิกแต่สนใจนำโรตารีไปสู่ชุมชนของท่าน หรือเป็นโรแทเรียนที่ต้องการเริ่มต้นสโมสรใหม่ หรือผู้นำภาคที่ประสงค์จะเพิ่มสมาชิกภาพของภาค

 

โรตารีจะต้องเติบโตและมีการพัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป เมื่อก่อตั้งสโมสรใหม่ ท่านได้เพิ่มพูนศักยภาพของโรตารีในการปรับปรุงชีวิตในชุมชนรอบโลกให้ดีขึ้น