24-08-61 สร.กรุงเทพเบญจสิริ - จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน. แจกขนม พร้อมส่งมอบกระดานดำ และเครื่องตัดหญ้าให้กับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์

แจ้งข่าว (ครั้งที่ 1/2561) สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ-เบญจสิริ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61  สโมสรโรตารี่กรุงเทพ-เบญจสิริ   นำโดย นย.ปิ่นลักษณ์. วงศ์ดิลกวัฒน์  และ อน.มนต์ชัย. วรจรรรยาวงศ์.  ได้จัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน. แจกขนม พร้อมส่งมอบกระดานดำ  และเครื่องตัดหญ้าให้กับทางโรงเรียนศรีสังวาลย์

ทางสโมสรขอขอบคุณ. เพื่อนสมาชิกทุกท่านและผู้มีจิตศรัทธา. ตลอดจน อน.บุญสืบ ยศเมธา ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ค่ะ