ใครเป็นผู้กำหนดว่าโลโก้สโมสรโรตารีควรเป็นเข่นไร

ข้อความจาก Rotary Code of Policy (April 2018) ตามด้านล่างนี้ ได้อธิบายไว้ว่า ท่านจะพบกับแนวทางการใช้โลโก้สโมสรโรตารีที่ถูกต้อง ได้ที่แบรนด์เซ็นเตอร์บนเว็บไซต์ของโรตารีสากล และในคู่มือ Voice and Visual Identity Guidelines ซึ่งจะมีข้อกำหนดการใช้โลโก้สโมสรโรตารีที่เป็นมาตราฐานใช้เหมือนกันทั่วโลก

 

33.030.6. Use of the Rotary Emblem or other Rotary Marks by Rotary Entities

When used by itself, the word “Rotary” or the Rotary Emblem normally refers to the entire organization, Rotary International. It also means the ideals and principles of the organization. All club, district, multidistrict and other Rotary Entity activities, projects and organizations must include identifiers of the club, district, multidistrict group or other Rotary Entity when using the Rotary Emblem or other Rotary Marks. In limited instances and in RI’s sole discretion, a geographic identifier may be used, provided it accurately represents the interests of each club in that area and appropriate approvals are sought from the district governors and/or the club presidents. Such identifier must be in close proximity to and in equal prominence with the Rotary Emblem or other of the Rotary Marks.

 

The Rotary Marks must always be reproduced in their entirety. No alterations, obstructions or modifications of the Rotary Marks are permitted. To accommodate digital media and enhance an accurate reproduction of the Rotary emblem, a specially modified emblem may be used for replications smaller than 0.5 inches (1.27 cm), such modified emblem to be used only together with “Rotary” as part of the “digital and small space signature lock-up” or with “Interact” or “Rotaract” as part of the digital and small space simplified signatures for the Programs logos. To accommodate the embroidery medium, the modified Rotary emblem may be used on licensed and other RI authorized articles of clothing in replications greater than 0.5 inches (1.27 cm) but only in sizes too small to accommodate accurate reproduction of the Rotary emblem, provided the modified Rotary emblem is always used together with “Rotary,” “Interact,” or “Rotaract” in the simplified signature format. RI allows for overwriting of the Rotary emblem or other Rotary mark (watermarked, printed, screened or embossed), provided the Rotary emblem or other Rotary Mark is not otherwise partially covered and/or obstructed.

 

For correct color reproductions of the Rotary emblem or other of the Rotary Marks, current guidelines are found in the Brand Center at https://brandcenter.rotary.org and in “Voice and Visual Identity Guidelines,” which give further specifications for reproducing the Rotary emblem and guidelines for maintaining a standardized, coordinated identity for all Rotary materials (547A). Rotarians are reminded that Rotary is both a local and a global organization and even local uses may enjoy global recognition through the use of the Internet and other electronic communications. Different cultures have different standards and different sensitivities. Any use of the Rotary Marks under these guidelines should attempt to be culturally sensitive and in concert with the Object of Rotary. RI reserves the right to review and approve any uses of the Rotary Marks. The Rotary Marks may not be depicted in combination with images of guns, weapons, or other armaments. (September 2017 Mtg., Bd. Dec. 24) 

 

Source: May 2000 Mtg., Bd. Dec. 399; Amended by June 2013 Mtg., Bd. Dec. 242; January 2015 Mtg., Bd. Dec. 117; May 2015 Mtg., Bd. Dec. 166; May 2015 Mtg., Bd. Dec. 195; July 2015 Mtg., Bd. Dec. 16; October 2015 Mtg., Bd. Dec. 37; June 2017 Mtg., Bd. Dec. 172; September 2017 Mtg., Bd. Dec. 24