28-08-61 สร.บางกะปิ - Theme International Night เพื่อเป็นการเลี้ยงส่ง กรุ๊ป Peace Fellows

28-08-61 สร.บางกะปิ จัด Theme International Night เพื่อเป็นการเลี้ยงส่ง กรุ๊ป Peace Fellows ที่จบในโปรแกรมปี2018 โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Rotary Peace Centers