สิงหาคม 61 สร.คันนายาว - นำสมาชิกสโมสรเข้าเยี่ยมชุมชนแสงอรุณ

สร.คันนายาวนำโดย นายกรัดเกล้า พรหมพันใจ นำสมาชิกสโมสรเข้าเยี่ยมชุมชนแสงอรุณ เมื่อเดือน

สิงหาคมที่ผ่านมา ในท้องที่เขตคันนายาว โดยการประสานงานของคุณเสาวณี สุชาฎา เพื่อหาข้อมูลทำโครงการของสโมสร