05-09-61 สร.คันนายาว - ประชุมวางแผนทำโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่แคดดี้ของสนามกอล์ฟปัญญาอินทรา

05-09-61 สโมสรโรตารีคันนายาวกำลังวางแผนทำโครงการพัฒนาอาชีพให้แก่แคดดี้ของสนามกอล์ฟปัญญาอินทราโดยจะจัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักกอล์ฟต่างชาติ สโมสรได้เชิญ อน.สุรพล กิตติเวช สโมสรโรตารีกรุงเทพ มาให้คำแนะนำเมื่อวันพุธ ที่ 5/9  ที่ผ่านมา จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้น มีแคดดี้ให้ความสนใจจะเข้าร่วมโครงการมากกว่า 400 คน จากที่มีอยู่ประมาณ 600 คน