06-11-61 สร.ปทุมวัน - บรรยายเรื่อง โครงการ Global Grant

สโมสรโรตารีปทุมวัน

ขอแจ้งโปรแกรมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ

“สรุป Global Grant ของภาค ปี2015-2018

โดย.. อน.ประสาธน์ เกียรติไพบูลย์กิจ

อดีตประธานมูลนิธิภาค 3350 โรตารีสากล

ห้องพิมาน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์ เวลา 12.00-13.30 น.