11-09-61 สร.คันนายาว - สัมภาษณ์แคดดี้ ที่หัองพักแคดดี้สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา เตรียมการอบรมภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาอาชีพ)

11-09-61 สโมสรโรตารีคันนายาว นายกรัดเกล้า พรหมพันใจ 

อน.สุรพล กิตติเวช อผภ.สมภพ สุขสิงห์และคุณแป๋ม สัมภาษณ์แคดดี้ ที่หัองพักแคดดี้สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา เตรียมการอบรมภาษาอังกฤษ (โครงการพัฒนาอาชีพ)