26-09-61 สร.อุทัยธานี - จัดงานเดิน-วิ่ง เพื่อหาทุน ทำกันอย่างไร