08-09-61 สร.บางคอแหลม - กิจกรรมอบรมเด็กและทัศนศึกษาผู้นำเด็กและเยาวชน