29-09-61 ภาคโรตารี ภาค3350 - ผู้ว่าการภาคพบคณะกรรมการภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและนายกสโมสร ครั้งที่ 1