25-09-61 สร.ธนบุรี - ต้อนรับสโมสรพี่น้อง Rotary Club of Kyoto South