10 ต.ค. 61 คณะกรรมการบริการอาชีพ - เชิญร่วมงานมอบประกาศนียบัตรแก่บุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง