11-10-61 สร.ปทุมวัน - ผู้ว่าการภาคโรตารี ภาค3350 เยียมสโมสรอย่างเป็นทางการ