11-10-61 สร.บางรัก - ระบบบริหารข้อมูลคนจน แบบชี้เป้า