5-7 ต.ต. 61 นายกธวัชชัย สมาชิกสร.กรุงเทพนวมินทร์ ครูและอินเตอร์แรคท์รร.ศรีพฤฒาเข้าค่ายพัฒนารร. 5-7 ตค. 61

5-7 ต.ต. 61 นายกธวัชชัย สมาชิกสร.กรุงเทพนวมินทร์ ครูและอินเตอร์แรคท์รร.ศรีพฤฒาเข้าค่ายพัฒนารร. 5-7 ตค. 61