27-28 ต.ค. 61 RC Bangkok DACH - ร่วมจัด Half Marathon Khao Yai 2018