10-10-61 สร.ลุมพินี - ผู้ว่าการภาคโรตารี ภาค 3350 เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ