ทุกวันที่ 15 ของเดือน ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย บอกเล่าเรื่องราวของโรตารี