05-10-61 สร.หล่มสัก - ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง