11-10-61 สร.บึงกุ่ม - การพัฒนาอาชีพ กับ องค์กรโรตารี เกี่ยวข้องลึกซึ้งกันแค่ไหน