09-10-61 สร.กรุงเทพพัฒนาการ - บรรยายพิเศษเรื่อง พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

เรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจ ร่วมรับฟังบรรยาย "พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" ซึ่งท่านได้ซาบซึ้งในบทบาทและพระมหากรุณาธิคุณของมหากษัตริย์ที่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ วันอังคารที่ 9 ตุลาคมนี้ เวลา 18.00 @รร.เพียตร้า ถ.รัชดาภิเษก