16-11-61 สร.เจริญนคร - สวนส้มออร์แกนิค กลุ่มปิ่นโต