17-10-61 สร.สีลม - การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

สโมสรโรตารีสีลม สายลมแห่งการให้  น้ำใจไม่สิ้นสุด
ประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 15 / 2561-62
เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานระบบธนาคารน้ำใต้ดิน " โดย คุณวรินทร สุธรรมชาว
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม4 ห้อง Meeting Room1 ชั้น 1 เวลา 19.00-20.30 น.