22-10-61 สร.หนองแขม - จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR