31-03-62 สโมสรโรตารีภาค3350 - จัดงาน เดิน-วิ่ง ขจัดโรคโปลิโอ