13-11-61 สร.บางเขน - แบรนด์สร้างความแข็งแกร่งให้สังคมได้อย่างไร

สโมสรโตารีบางเขน
(นย.ปรีดา) ขอเรียนเชิญเพื่อนๆ และมวลมิตรโรตาเรียน มาร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก “กูรูนักสร้างแบนด์ระดับ Inter “ ที่ได้รับเชิญไปบรรยายทั้งในและต่างประเทศ. และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย. รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบมานี้ครับ