07-11-61 สร.สีลม - Big Data กับการทำธุรกิจยุค 4.0

สโมสรโรตารีสีลม สายลมแห่งการให้  น้ำใจไม่สิ้นสุด 
ประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 17 / 2561-62
เรื่อง "Big Data กับ การทำธุุรกิจยุค 4.0 โดย คุณธีระ ตระกูลปริรักษ์ 
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 
ห้อง Meeting Room1 ชั้น 1 เวลา 19.00-20.30 น.