26-30 พ.ย. 61 สร.ปทุมวัน/สร.กรุงเทพบางลำภูฯ - จัดการพัฒนาอาชีพ

เรียนมวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน

ด้วยทาง สร.ปทุมวัน และ สร.กท.บางลำพู ร่วมกันจัดโครงการการพัฒนาอาชีพการทำอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน เวลา 10.00 -15.00น.และ ทดสอบวิชา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561เวลา 17.00 -20.00 น.

ณ หลังร้านน้ำพริกนิตยา สาขาปิ่นเกล้า

 

จึงขอเชิญชวนให้แต่ละสโมสรส่งคนในชุมชนที่สโมสรของท่านดูแลอยู่ชุมชนละ 3-5 ท่าน

แจ้งชื่อและจำนวนด่วน ได้ที่ อน.ณัฐธีร์ 081-583 7333, อน.วนิดา 081-619 7858